پشت نویسی چک های موجود برای انتقال، طبق روال قبلی ادامه دارد اما انتقال چک های جدید باید از طریق سامانه صیاد انجام شود.

با توجه به اینکه ثبت نهایی چک منوط به استعلام و تطبيق مندرجات برگ چک با اطلاعات ثبت شده در سامانه صیاد می باشد، گیرنده چک با در دست داشتن برگ چک اقدامات زیر را صورت خواهد داد:

1. مراجعه به یکی از ابزارهای دسترسی به سامانه صیاد (لزومی به یکسان بودن ابزار مورد استفاده توسط صادر کننده و تایید کننده چک وجود ندارد).

2. احراز هویت:

- احراز هویت در اینترنت بانک و برنامک موبایلی بانک، صرفا یک بار پس از دریافت نام کاربری و رمز عبور این برنامه ها انجام می شود.

- احراز هویت در برنامک های موبایلی حوزه پرداخت از طریق ورود اطلاعات یکی از کارت های بانکی متعلق به ذینفع چک انجام می شود.

- احراز هویت در شعب بانک های عامل طبق روال های موجود انجام می شود.

3. استعلام و تطبيق مندرجات برگ چک شامل تاریخ سررسید، مبلغ و اطلاعات هویتی ذینفع

4. تایید یا رد چک براساس انطباق یا عدم انطباق مندرجات

  • در صورت تایید چک:  چک در وضعیت ثبت نهایی تلقی می شود و قابلیت نقد شدن در سررسید را خواهد داشت.

  •  در صورت رد چک : ذینفع ضمن انتخاب حداقل یکی از دلایل مندرج در سامانه، می بایست فیزیک چک را به صادر کننده انتقال دهنده عودت دهد. نکته: مراجعه به سامانه صیاد از طریق برنامک های موبایلی حوزه پرداخت برای ثبت، تایید یا انتقال چک صرفا باید از طریق تلفن همراهی که سیم کارت آن متعلق به خود شخص است، انجام شود.

پس از درج مندرجات چک در برگ آن، صادر کننده چک به یکی از ابزارهای دسترسی به سامانه صیاد مراجعه کرده و سپس اقدام به ورود اطلاعات چک و اطلاعات هویتی ذینفع/ ذینفعان می کند. خلاصه مراحل به شرح زیر است:

1. ثبت مندرجات شامل تاریخ سررسید، مبلغ و اطلاعات هویتی ذینفع در برگ چک

2. مراجعه به یکی از ابزارهای دسترسی به سامانه صیاد

3. احراز هویت:

  •  احراز هویت در اینترنت بانک و برنامک موبایلی بانک، صرفا یک بار پس از دریافت نام کاربری و رمز عبور این برنامه ها انجام می شود.

  • احراز هویت در برنامک های موبایلی حوزه پرداخت از طریق ورود اطلاعات یکی از کارت های بانکی متعلق به صادر کننده چک نزد همان بانکی که دسته چک وی را صادر کرده است، انجام می شود.

  • احراز هویت در شعب بانک های عامل طبق روال های موجود انجام میشود.

4. ورود مندرجات چک در سامانه صیاد و تکمیل فیلد «بابت»

5. تایید و ثبت اولیه چک

 

 این دسته از افراد می توانند به شعبه بانک مراجعه کنند. البته سایر روش های دسترسی به صیاد نیز در بانک مرکزی در دست بررسی است که به محض اجرایی شدن، حتما اطلاع رسانی خواهد شد.

 می توانند به شعبه مراجعه کنند یا از طریق اپلیکیشن های پرداخت عمومی برای دسترسی به سامانه صیاد استفاده کنند.

چک های جدید چند ویژگی دارند که از چک های موجود متفاوت است. مثلا رنگ چکهای موجود صورتی و سبز است اما چک های جدید با تم رنگ بنفش چاپ و منتشر می شوند. همچنین بر روی برگه چک های جدید عبارت «کارسازی این چک منوط به ثبت صدور، دریافت و انتقال آن در سامانه صیاد است» درج شده است.

از ابتدای سال ۱۴۰۰، ثبت چک ها در سامانه صیاد اجباری شده است. چک های موجود هم در حال حاضر می توانند به صورت اختیاری در سامانه صیاد ثبت شوند. البته بانک مرکزی در آینده، چک های موجود را جمع آوری و با چک های جدید جایگزین می کند و در این خصوص، فرجه زمانی مناسب را در اختیار مشتریان قرار می دهد تا مشکلی به وجود نیاید.

صیاد، سامانه یکپارچه در بانک مرکزی است و براساس قانون جدید چک، چکها در این سامانه ثبت، تایید و منتقل می شوند. در حال حاضر ابزارهای دسترسی به سامانه صیاد شامل برنامک های موبایلی حوزه پرداخت است که آماده ارائه خدمات ثبت، تایید و انتقال چک به صورت اختیاری هستند و فهرست آنها در سایت شاپرک منتشر می شود. اینترنت بانک و همراه بانک بانک ها و موسسات اعتباری نیز به زودی امکان دسترسی به سامانه صیاد را فراهم می کنند. شعب بانک ها هم این خدمت را برای کسایی که دسترسی به اینترنت ندارند، انجام می دهند. همچنین بانک مرکزی در حال بررسی روش های دیگر دسترسی به سامانه صیاد از جمله تلفن بانک، ابزار پیامکی، کدهای دستوری و سایر روش هایی است که توسط شبکه بانکی اطلاع رسانی خواهند شد.