با سلام باید عرض کنم خدمت شما که قرار منع تعقیب صادر شده از سوی دادسرا کاملا درست است. چرا که ورود به ملک غیرمسکونی بدون قهر و غلبه و به صرف عدم رضایت ورود به عنف نیست. اگر فرد به قصد سرقت و یا تخریب اموال شرکت وارد شده و یکی از دو جرم سرقت و یا تخریب انجام شده است، باید بابت تخریب و یا سرقت از او شکایت کنید و الا شکایتی تحت عنوان ورود به عنف و یا هر عنوان دیگری نمی توانید انجام دهید چرا که جرمی صورت نگرفته است.