سامانه صیاد

تاریخ انتشار: 00/03/02 22:11:16 دسته: چک نویسنده: تیم محتوایی ایداد (0) (331)

«سامانه صیاد»

طبق اطلاع رسانی قرار بر ثبت چک ها در سامانه صیاد است این سامانه چیست و در کجا در دسترس است؟

سامانه صیاد

صیاد، سامانه یکپارچه در بانک مرکزی است و براساس قانون جدید چک، چکها در این سامانه ثبت، تایید و منتقل می شوند. در حال حاضر ابزارهای دسترسی به سامانه صیاد شامل برنامک های موبایلی حوزه پرداخت است که آماده ارائه خدمات ثبت، تایید و انتقال چک به صورت اختیاری هستند و فهرست آنها در سایت شاپرک منتشر می شود. اینترنت بانک و همراه بانک بانک ها و موسسات اعتباری نیز به زودی امکان دسترسی به سامانه صیاد را فراهم می کنند. شعب بانک ها هم این خدمت را برای کسایی که دسترسی به اینترنت ندارند، انجام می دهند. همچنین بانک مرکزی در حال بررسی روش های دیگر دسترسی به سامانه صیاد از جمله تلفن بانک، ابزار پیامکی، کدهای دستوری و سایر روش هایی است که توسط شبکه بانکی اطلاع رسانی خواهند شد.

نظر جدید

0 نظر منتشر شده