برای فهمیدن ممنوع الخروجی باید به اداره گذرنامه نیروی انتظامی مراجعه کنید و از آنجا مطلع شوید که ممنوع الخروج شده اید یا نه. راه حل بعدی، اطلاع از رأی و یا قرار و یا دستور صادر شده در محاکم قضایی به وسیله قاضی می باشد.

راه دیگری هم وجود دارد و آن این است که اگر از طریق مراکز ثبت اسناد همسرتان شما را ممنوع الخروج کرده است، با مراجعه به سایت http://exitban.ssaa.ir می توانید از ممنوع الخروجی خود مطلع شوید.