ویژگی چک های جدید

تاریخ انتشار: 00/03/02 22:18:42 دسته: چک نویسنده: تیم محتوایی ایداد (0) (660)

«ویژگی چک های جدید»

چک های جدید چه ویژگی هایی دارند؟

ویژگی چک های جدید

چک های جدید چند ویژگی دارند که از چک های موجود متفاوت است. مثلا رنگ چکهای موجود صورتی و سبز است اما چک های جدید با تم رنگ بنفش چاپ و منتشر می شوند. همچنین بر روی برگه چک های جدید عبارت «کارسازی این چک منوط به ثبت صدور، دریافت و انتقال آن در سامانه صیاد است» درج شده است.

نظر جدید

0 نظر منتشر شده