پشت نویسی چک های موجود برای انتقال، طبق روال قبلی ادامه دارد اما انتقال چک های جدید باید از طریق سامانه صیاد انجام شود.

با توجه به اینکه ثبت نهایی چک منوط به استعلام و تطبيق مندرجات برگ چک با اطلاعات ثبت شده در سامانه صیاد می باشد، گیرنده چک با در دست داشتن برگ چک اقدامات زیر را صورت خواهد داد:

1. مراجعه به یکی از ابزارهای دسترسی به سامانه صیاد (لزومی به یکسان بودن ابزار مورد استفاده توسط صادر کننده و تایید کننده چک وجود ندارد).

2. احراز هویت:

- احراز هویت در اینترنت بانک و برنامک موبایلی بانک، صرفا یک بار پس از دریافت نام کاربری و رمز عبور این برنامه ها انجام می شود.

- احراز هویت در برنامک های موبایلی حوزه پرداخت از طریق ورود اطلاعات یکی از کارت های بانکی متعلق به ذینفع چک انجام می شود.

- احراز هویت در شعب بانک های عامل طبق روال های موجود انجام می شود.

3. استعلام و تطبيق مندرجات برگ چک شامل تاریخ سررسید، مبلغ و اطلاعات هویتی ذینفع

4. تایید یا رد چک براساس انطباق یا عدم انطباق مندرجات

  • در صورت تایید چک:  چک در وضعیت ثبت نهایی تلقی می شود و قابلیت نقد شدن در سررسید را خواهد داشت.

  •  در صورت رد چک : ذینفع ضمن انتخاب حداقل یکی از دلایل مندرج در سامانه، می بایست فیزیک چک را به صادر کننده انتقال دهنده عودت دهد. نکته: مراجعه به سامانه صیاد از طریق برنامک های موبایلی حوزه پرداخت برای ثبت، تایید یا انتقال چک صرفا باید از طریق تلفن همراهی که سیم کارت آن متعلق به خود شخص است، انجام شود.

پس از درج مندرجات چک در برگ آن، صادر کننده چک به یکی از ابزارهای دسترسی به سامانه صیاد مراجعه کرده و سپس اقدام به ورود اطلاعات چک و اطلاعات هویتی ذینفع/ ذینفعان می کند. خلاصه مراحل به شرح زیر است:

1. ثبت مندرجات شامل تاریخ سررسید، مبلغ و اطلاعات هویتی ذینفع در برگ چک

2. مراجعه به یکی از ابزارهای دسترسی به سامانه صیاد

3. احراز هویت:

  •  احراز هویت در اینترنت بانک و برنامک موبایلی بانک، صرفا یک بار پس از دریافت نام کاربری و رمز عبور این برنامه ها انجام می شود.

  • احراز هویت در برنامک های موبایلی حوزه پرداخت از طریق ورود اطلاعات یکی از کارت های بانکی متعلق به صادر کننده چک نزد همان بانکی که دسته چک وی را صادر کرده است، انجام می شود.

  • احراز هویت در شعب بانک های عامل طبق روال های موجود انجام میشود.

4. ورود مندرجات چک در سامانه صیاد و تکمیل فیلد «بابت»

5. تایید و ثبت اولیه چک

 

 این دسته از افراد می توانند به شعبه بانک مراجعه کنند. البته سایر روش های دسترسی به صیاد نیز در بانک مرکزی در دست بررسی است که به محض اجرایی شدن، حتما اطلاع رسانی خواهد شد.

 می توانند به شعبه مراجعه کنند یا از طریق اپلیکیشن های پرداخت عمومی برای دسترسی به سامانه صیاد استفاده کنند.

چک های جدید چند ویژگی دارند که از چک های موجود متفاوت است. مثلا رنگ چکهای موجود صورتی و سبز است اما چک های جدید با تم رنگ بنفش چاپ و منتشر می شوند. همچنین بر روی برگه چک های جدید عبارت «کارسازی این چک منوط به ثبت صدور، دریافت و انتقال آن در سامانه صیاد است» درج شده است.

از ابتدای سال ۱۴۰۰، ثبت چک ها در سامانه صیاد اجباری شده است. چک های موجود هم در حال حاضر می توانند به صورت اختیاری در سامانه صیاد ثبت شوند. البته بانک مرکزی در آینده، چک های موجود را جمع آوری و با چک های جدید جایگزین می کند و در این خصوص، فرجه زمانی مناسب را در اختیار مشتریان قرار می دهد تا مشکلی به وجود نیاید.

صیاد، سامانه یکپارچه در بانک مرکزی است و براساس قانون جدید چک، چکها در این سامانه ثبت، تایید و منتقل می شوند. در حال حاضر ابزارهای دسترسی به سامانه صیاد شامل برنامک های موبایلی حوزه پرداخت است که آماده ارائه خدمات ثبت، تایید و انتقال چک به صورت اختیاری هستند و فهرست آنها در سایت شاپرک منتشر می شود. اینترنت بانک و همراه بانک بانک ها و موسسات اعتباری نیز به زودی امکان دسترسی به سامانه صیاد را فراهم می کنند. شعب بانک ها هم این خدمت را برای کسایی که دسترسی به اینترنت ندارند، انجام می دهند. همچنین بانک مرکزی در حال بررسی روش های دیگر دسترسی به سامانه صیاد از جمله تلفن بانک، ابزار پیامکی، کدهای دستوری و سایر روش هایی است که توسط شبکه بانکی اطلاع رسانی خواهند شد.

مطابق با بند ه ماده 13 قانون صدور چک، هرگاه در مراجع کیفری ثابت شود که چک بدون تاریخ صادر شده است، قرار منع تعقیب (رد شکایت)صادر خواهد شد اما اثبات بدون تاریخ بودن چک بر عهده صادرکننده چک خواهد بود و شما می توانید شکوائیه ای تحت عنوان صدور چک بلامحل به دادسرا ارائه بدید اما باید بدانید در صورت اثبات این قضیه همانطور که گفته شد شکایت شما رد شده و قرار منع تعقیب (رد شکایت)صادر خواهد شد. در صدور صدور قرار منع تعقیب، برای دریافت وجه چک  اگر کمتر از 20 میلیون تومان بود  باید به شورای حل اختلاف و اگر بالای 20 میلیون تومان بود به دادگاه حقوقی مراجعه کرده و دادخواست مطالبه وجه چک را بدهید؛جهت راهنمایی بیشتر می توانید از خدمت مشاوره کارشناسان حقوقی ما استفاده نمایید

با سلام باید عرض کنم خدمت شما که قرار منع تعقیب صادر شده از سوی دادسرا کاملا درست است. چرا که ورود به ملک غیرمسکونی بدون قهر و غلبه و به صرف عدم رضایت ورود به عنف نیست. اگر فرد به قصد سرقت و یا تخریب اموال شرکت وارد شده و یکی از دو جرم سرقت و یا تخریب انجام شده است، باید بابت تخریب و یا سرقت از او شکایت کنید و الا شکایتی تحت عنوان ورود به عنف و یا هر عنوان دیگری نمی توانید انجام دهید چرا که جرمی صورت نگرفته است.

اگر فرزند شما پسر زیر 15سال و یا دختر زیر 9سال می باشد باید به طرفیت او پدر و یا جد پدری اش شکایت کند. اما اگر پدر و یا جد پدری طفل از دنیا رفته و یا دسترسی به او ممکن نیست، شما به عنوان قیم طفل می توانید در دادسرا حضور پیدا کرده و شکایت خود را طرح کنید. البته اگر حکم قیمومیت ندارید باید در شکوائیه خود بر اساس ماده 70آیین دادرسی کیفری از دادستان بخواهید که شما را به عنوان قیم موقت نصب کند تا بتوانید شکایت خود را جلو ببرید.

با توجه به اینکه مرجع قضایی که به آن مراجعه کرده اید، امکان رسیدگی به شکایت شما را ندارد، شکایت را به مرجع دیگری ارسال خواهد کرد؛ بنابراین منتظر باشید تا به شما اطلاع داده شود شکایت برای کدام مرجع ارسال شده است. از آنجاییکه جرم در محدوده دادسرای ناحیه2 بوده و شما در دادسرای ناحیه1 شکایت کرده اید، باید به دادسرای ناحیه1 رفته و از بازپرس و یا دادیار پرونده بخواهید پرونده شما را به دادسرای ناحیه2 ارجاع دهد.

اگر بیش از 10روز از صدور قرار منع تعقیب (رد شکایت) گذشته است، امکان اعتراض به قرار صادر شده از سوی دادسرا امکان پذیر نیست مگر آنکه دلیل موجهی داشته باشید که باید به نزد قاضی رفته و دلایل خود را برای عدم اعتراض به قرار صادر شده در موعد مقرر اعلام کنید. اگر قاضی بپذیرد، اعتراض شما را ثبت می کند.

اما اگر از صدور قرار منع تعقیب(رد شکایت) هنوز ده روز نگذشته است، چون هنوز مهلت اعتراض دارید، می توانید اعتراض خود را انجام دهید. برای اعتراض به صدور قرار منع تعقیب می توانید درخواست زیر را کامل کنید و بعد از ابطال تمبر به دفتر شعبه دادسرا بدهید:
دادیار یا بازپرس محترم شعبه ........... دادسرای ........... در خصوص قرار صادره در مورد پرونده کلاسه ............ با توجه به .................... (اگر دلیل جدیدی دارید در اینجا مطرح کنید و اگر به دلیلی توجه نشده آن را مطرح کنید) به قرار منع تعقیب صادره اعتراض دارم و در راستای اعمال ماده 274 قانون آیین دادرسی کیفری خواهشمندم پرونده را جهت رسیدگی به اعتراض به دادگاه کیفری2/کیفری1 ارسال نمایید.
 نام - امضا - تاریخ 

اگر میزان ضرب و جرح شما بسیار شدید بوده به قدری که موجب نقص یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا شده یا باعث مرض دائمی ‌یا از بین رفتن یا نقص یکی از حواس شده است باید در متن فوق دادگاه کیفری2 را حذف و عنوان دادگاه کیفری1 را قرار دهید. اگر میزان صدمه وارده به شما کمتر از این میزان بوده، باید دادگاه کیفری1 را حذف و عنوان دادگاه کیفری2 را قرار دهید.

در قسمت نقطه چین بعد از (با توجه به) اگر دلیل جدیدی دارید و یا دلیلی دارید که به آن در حین دادرسی توجهی نشده است، آن را مطرح کنید.

مطابق با بند ه ماده 13 قانون صدور چک، هرگاه در مراجع کیفری ثابت شود که چک بدون تاریخ صادر شده است، قرار منع تعقیب (رد شکایت)صادر خواهد شد اما اثبات بدون تاریخ بودن چک بر عهده صادرکننده چک خواهد بود و شما می توانید شکوائیه ای تحت عنوان صدور چک بلامحل به دادسرا ارائه بدید اما باید بدانید در صورت اثبات این قضیه همانطور که گفته شد شکایت شما رد شده و قرار منع تعقیب (رد شکایت)صادر خواهد شد. در صدور صدور قرار منع تعقیب، برای دریافت وجه چک  اگر کمتر از 20 میلیون تومان بود  باید به شورای حل اختلاف و اگر بالای 20 میلیون تومان بود به دادگاه حقوقی مراجعه کرده و دادخواست مطالبه وجه چک را بدهید؛جهت راهنمایی بیشتر می توانید از خدمت مشاوره کارشناسان حقوقی ما استفاده نمایید.

برای فهمیدن ممنوع الخروجی باید به اداره گذرنامه نیروی انتظامی مراجعه کنید و از آنجا مطلع شوید که ممنوع الخروج شده اید یا نه. راه حل بعدی، اطلاع از رأی و یا قرار و یا دستور صادر شده در محاکم قضایی به وسیله قاضی می باشد.

راه دیگری هم وجود دارد و آن این است که اگر از طریق مراکز ثبت اسناد همسرتان شما را ممنوع الخروج کرده است، با مراجعه به سایت http://exitban.ssaa.ir می توانید از ممنوع الخروجی خود مطلع شوید.