ایداد را همراه خود داشته باشید


برای شما ساخته ایم

همراهی که باید داشته باشید

ایداد، تنها اپلیکیشن ارائه هوشمند خدمات حقوقی وقضایی


نسخه اندروید ایداد را از لینک زیر دریافت کنید

دانلود اپلیکیشن ایداد

ایداد چطور کار میکند؟

ایداد چطور کار میکند؟

مشاوره متداول

پشت نویسی چک های موجود برای انتقال، طبق روال قبلی ادامه دارد اما انتقال چک های جدید باید از طریق سامانه صیاد انجام شود.

با توجه به اینکه ثبت نهایی چک منوط به استعلام و تطبيق مندرجات برگ چک با اطلاعات ثبت شده در سامانه صیاد می باشد، گیرنده چک با در دست داشتن برگ چک اقدامات زیر را صورت خواهد داد:

1. مراجعه به یکی از ابزارهای دسترسی به سامانه صیاد (لزومی به یکسان بودن ابزار مورد استفاده توسط صادر کننده و تایید کننده چک وجود ندارد).

2. احراز هویت:

- احراز هویت در اینترنت بانک و برنامک موبایلی بانک، صرفا یک بار پس از دریافت نام کاربری و رمز عبور این برنامه ها انجام می شود.

- احراز هویت در برنامک های موبایلی حوزه پرداخت از طریق ورود اطلاعات یکی از کارت های بانکی متعلق به ذینفع چک انجام می شود.

- احراز هویت در شعب بانک های عامل طبق روال های موجود انجام می شود.

3. استعلام و تطبيق مندرجات برگ چک شامل تاریخ سررسید، مبلغ و اطلاعات هویتی ذینفع

4. تایید یا رد چک براساس انطباق یا عدم انطباق مندرجات

  • در صورت تایید چک:  چک در وضعیت ثبت نهایی تلقی می شود و قابلیت نقد شدن در سررسید را خواهد داشت.

  •  در صورت رد چک : ذینفع ضمن انتخاب حداقل یکی از دلایل مندرج در سامانه، می بایست فیزیک چک را به صادر کننده انتقال دهنده عودت دهد. نکته: مراجعه به سامانه صیاد از طریق برنامک های موبایلی حوزه پرداخت برای ثبت، تایید یا انتقال چک صرفا باید از طریق تلفن همراهی که سیم کارت آن متعلق به خود شخص است، انجام شود.

پس از درج مندرجات چک در برگ آن، صادر کننده چک به یکی از ابزارهای دسترسی به سامانه صیاد مراجعه کرده و سپس اقدام به ورود اطلاعات چک و اطلاعات هویتی ذینفع/ ذینفعان می کند. خلاصه مراحل به شرح زیر است:

1. ثبت مندرجات شامل تاریخ سررسید، مبلغ و اطلاعات هویتی ذینفع در برگ چک

2. مراجعه به یکی از ابزارهای دسترسی به سامانه صیاد

3. احراز هویت:

  •  احراز هویت در اینترنت بانک و برنامک موبایلی بانک، صرفا یک بار پس از دریافت نام کاربری و رمز عبور این برنامه ها انجام می شود.

  • احراز هویت در برنامک های موبایلی حوزه پرداخت از طریق ورود اطلاعات یکی از کارت های بانکی متعلق به صادر کننده چک نزد همان بانکی که دسته چک وی را صادر کرده است، انجام می شود.

  • احراز هویت در شعب بانک های عامل طبق روال های موجود انجام میشود.

4. ورود مندرجات چک در سامانه صیاد و تکمیل فیلد «بابت»

5. تایید و ثبت اولیه چک

 

 این دسته از افراد می توانند به شعبه بانک مراجعه کنند. البته سایر روش های دسترسی به صیاد نیز در بانک مرکزی در دست بررسی است که به محض اجرایی شدن، حتما اطلاع رسانی خواهد شد.