ثبت چک در سامانه صیاد

تاریخ انتشار: 00/03/02 22:14:49 دسته: چک نویسنده: تیم محتوایی ایداد (0) (657)

«ثبت چک در سامانه صیاد»

از چه زمانی ثبت چک ها در صیاد اجباری می شود؟

ثبت چک در سامانه صیاد

از ابتدای سال ۱۴۰۰، ثبت چک ها در سامانه صیاد اجباری شده است. چک های موجود هم در حال حاضر می توانند به صورت اختیاری در سامانه صیاد ثبت شوند. البته بانک مرکزی در آینده، چک های موجود را جمع آوری و با چک های جدید جایگزین می کند و در این خصوص، فرجه زمانی مناسب را در اختیار مشتریان قرار می دهد تا مشکلی به وجود نیاید.

نظر جدید

0 نظر منتشر شده