روند مشاوره پرونده در مزاحمت

تاریخ انتشار: 99/08/24 15:12:08 دسته: مزاحمت نویسنده: احسان تقربیان (0) (1153)

«روند مشاوره پرونده در مزاحمت»

من در خیابان سعادت آباد در حال پیاده روی بودم که دو نفر آقا مزاحم بنده شدند و با به کار بردن الفاظ و رفتار زشت به بنده توهین کرده و برای من مزاحمت ایجاد کردند. از آنها در دادسرای ناحیه 1 شکایت کردم اما برایم پیامک آمد که برای پرونده شما قرار نهایی صادر شد که بعد از مراجعه به دادسرا متوجه شدم قرار عدم صلاحیت صادر شده است. چه باید بکنم؟

روند مشاوره پرونده در مزاحمت

با توجه به اینکه مرجع قضایی که به آن مراجعه کرده اید، امکان رسیدگی به شکایت شما را ندارد، شکایت را به مرجع دیگری ارسال خواهد کرد؛ بنابراین منتظر باشید تا به شما اطلاع داده شود شکایت برای کدام مرجع ارسال شده است. از آنجاییکه جرم در محدوده دادسرای ناحیه2 بوده و شما در دادسرای ناحیه1 شکایت کرده اید، باید به دادسرای ناحیه1 رفته و از بازپرس و یا دادیار پرونده بخواهید پرونده شما را به دادسرای ناحیه2 ارجاع دهد.

نظر جدید

0 نظر منتشر شده