تعلق اجرت المثل به زن در طلاق توافقی

تاریخ انتشار: 99/08/25 13:09:21 دسته: طلاق نویسنده: احسان تقربیان (0) (1258)
تعلق اجرت المثل به زن در طلاق توافقی

یکی از مهم ترین حقوق مالی که پس از جدایی و طلاق به خانم ها تعلق می گیرد اجرت المثل می باشد که تحت عنوان اجرت المثل ایام زوجیت یا اجرت المثل ایام زناشویی نیز شناخته شده است و در صورت اثبات شرایط قانونی لازم ، زن می تواند از آن برخوردار شود. 
اجرت المثل ایام زوجیت
بر اساس ماده 336 قانون مدنی هرکسی که بر حسب خواسته و دستور دیگری اموری را انجام دهد که عرفا به آنها مزد تعلق می گیرد ، می تواند دستمزد مطالبه کند ؛ مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع ( نیکوکاری ) داشته است . به استناد همین ماده اموری هم که زن در منزل شوهر خود انجام می دهد وظیفه شرعی و قانونی وی تلقی نمی شود و به همین دلیل می تواند از شوهر مطالبه دستمزد نماید ؛ به عنوان مثال آشپزی ، نظافت ، خانه داری و تربیت فرزندان اگر چه به لحاظ عرفی و اجتماعی وظیفه زن تلقی می گردد ، اما به لحاظ شرعی و قانونی این امور از جمله وظایف زن نیستند و اگر زنی در منزل شوهر این کارها را انجام بدهد صرفا از باب تعاون و همکاری در خانواده است و به همین دلیل هم مستحق اجرت و پاداش است ؛ چرا که اصولا عمل هر شخصی محترم و دارای ارزش است . بنابراین زن می تواند برای انجام امور مذکور مطالبه اجرت نماید که به چنین اجرتی " اجرت المثل ایام زوجیت " یا " اجرت المثل ایام زناشویی " هم گفته می شود
شرایط دریافت اجرت المثل ایام زوجیت
بر اساس قانون شرایط دریافت اجرت المثل زن به این صورت مورد پیش بینی قرار گرفته است : " چنانچه زوجه کارهایی را که شرعا به عهده وی نبوده و عرفا برای آن کار اجرت المثل باشد ، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع(رایگان) انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود ، دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می نماید " . به همین دلیل از جمله شرایط مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت آن است که  :
اولا ، زن می تواند بابت اموری مطالبه اجرت کند که وظیفه شرعی وی نبوده باشد ؛ به عنوان مثال تمکین از شوهر وظیفه خانم هاست و از این بابت اجرت المثلی به زن تعلق نمی گیرد .
ثانیا ، امور مذکور باید با دستور شوهر و بدون قصد نیکوکاری و تبرع صورت گرفته باشند و زن از انجام چنین اموری قصد مطالبه اجرت المثل داشته باشد ؛
ثالثا ، اجرت المثل ایام زوجیت صرفا در صورتی به زن تعلق می گیرد که زن و مرد در حال طلاق و جدایی باشند ؛ بنابراین بر خلاف مهریه و نفقه که زن در طول زندگی مشترک هم قادر به مطالبه آنهاست ، اجرت المثل ایام زوجیت در صورت طلاق به زن تعلق می گیرد . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد شرایط دریافت اجرت المثل زن کلیک کنید .
اجرت المثل زن در طلاق توافقی
زن و مرد هنگام اقدام برای طلاق توافقی باید تکلیف تمامی حقوق مالی و غیر مالی زندگی مشترک از جمله مهریه ، نفقه ، حضانت فرزندان و اجرت المثل زن را مشخص کرده باشند و با نگارش توافق نامه طلاق به دادگاه درخواست دهند . لازم به ذکر است که در این نوع از طلاق ، توافقات زوجین برای دادگاه ملاک خواهد بود و دادگاه چیزی جز توافق آنها را ملاک قرار نمی دهد ؛ به همین دلیل هم تکلیف اجرت المثل زن در طلاق توافقی باید توسط زن و مرد با توافق یکدیگر روشن شود و در صورتی که زن اجرت المثل خود را ببخشد ، دیگر دادگاه اقدام به تعیین مقدار اجرت المثل زن نخواهد کرد ؛ اما اگر زن بخواهد اجرت المثل در طلاق توافقی را مطالبه کند یا باید با توافق با شوهرش مبلغ اجرت المثل را مشخص کند و یا اینکه موضوع به کارشناس دادگاه واگذار شود تا وی مبلغ اجرت المثل زن را تعیین کند.

انتهای پیام/