انواع طلاق: طلاق رِجعی

تاریخ انتشار: 99/11/28 15:08:01 دسته: طلاق نویسنده: احسان تقربیان (0) (1023)
انواع طلاق: طلاق رِجعی

آثار طلاق رجعی
یکی از انواع طلاق ، طلاق رجعی است . طلاق رجعی در ماده 1148 قانون مدنی تعریف شده است . بر اساس این ماده: در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده(به مدتی گفته می‌شود که زن باید برای ازدواج مجدد صبر کند.) حق رجوع وجود دارد . بدین ترتیب مرد می تواند در مدتی که بعنوان عده طلاق در نظر گرفته شده است از این طلاق پشیمان شود و دوباره به زندگی مشترک با همسرش برگردد ؛ بدون اینکه این امر نیازمند عقد جداگانه ای باشد . همین که مرد قصد این امر را داشته باشد که به زندگی با همسرش ادامه بدهد، می تواند این کار را انجام بدهد.
رجعی بودن طلاق سبب بوجود آمدن آثاری در مدت عده می شود ؛ چرا که زن کماکان در حکم زوجه مرد است . لذا زن می تواند در منزل شوهر سکونت کند ، حق برخورداری از نفقه داشته و در صورت فوت شوهرش ، از وی ارث می‌برد.
نفقه زن در طلاق رجعی
بر اساس ماده 1109 قانون مدنی نفقه مطلقه رجعیه(زنی که در عده طلاق رجعی است) در زمان عده بر عهده شوهر است ، مگر این که طلاق در حال نشوز(عدم انجام تکالیف قانونی هر یک از زوجین) واقع شده باشد ؛ لیکن اگر عده از جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد، زن حق نفقه ندارد. مگر در صورت حمل(بارداری) از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل نفقه خواهد داشت " . به عبارت دیگر در دوران طلاق رجعی با اینکه طلاق واقع شده است زن در حکم زوجه است و می تواند از شوهر خود نفقه دریافت کند. مگر اینکه بدلیل ناشزه بودن زن ، شوهرش وی را طلاق داده باشد که در این صورت حق نفقه نخواهد داشت. واضح است که پس از اتمام مدت عده زن دیگر از حق نفقه برخوردار نیست. همچنین ، در صورتی که طلاق بائن باشد.
ارث زن در طلاق رجعی
بر اساس ماده 943 قانون مدنی اگر شوهر زن خود را به طلاق رجعی مطلقه کند ، هر یک از آن ها که قبل از انقضای عده بمیرد دیگری از او ارث می برد، لیکن اگر فوت یکی از آنها بعد از انقضای عده بوده و یا طلاق بائن باشد ، از یکدیگر ارث نمی برند. 
بنابراین ماده در صورتی که مرد زن را طلاق بدهد و طلاق از نوع رجعی باشد ، اگر مرد در ایام عده طلاق فوت کند ، زن از او ارث می برد . همچنین ، در حالتی که زن در ایام عده فوت بکند ، شوهر از او ارث می برد . اما بعد از گذشت زمان عده ، دیگر زوجین از هم ارث نمی برند، همچنین در حالتی که طلاق بائن باشد.

انتهای پیام/