ولی خاص چه کسانی هستند؟

تاریخ انتشار: 99/08/25 12:31:06 دسته: خانواده نویسنده: احسان تقربیان (0) (3017)
ولی خاص چه کسانی هستند؟

در قانون مدنی ، برای حمایت از محجوران نوعی از ولایت و سرپرستی  پیش بینی شده است . این امر به دلیل آن است که محجورانی مانند اشخاص صغیر ، سفیه و مجنون نیازمند حمایت هستند تا امور آنها سامان یابد . بر اساس قانون مدنی و قوانین مرتبط ، ولی خاص محجوران عبارتند از پدر ، جد پدری و وصی است که از طرف آنها تعیین شده باشد . بنابراین در این مقاله قصد داریم به بررسی این سوال بپردازیم که ولی خاص چه کسانی هستند . به همین مناسبت ، به بررسی ولایت چیست و ولی خاص کیست خواهیم پرداخت.
ولایت چیست؟:
یکی از اصطلاحات مهم در حقوق ، عنوان ولایت است . بر اساس قانون مدنی ، ولایت عبارت است از قدرت و اختیاری که بر اساس قانون به یک شخص داده شده است تا امور مربوط به محجوران را اداره نماید . انواع محجوران عبارت اند از اشخاص صغیر ، اشخاص سفیه(ممنوع المعامله و ممنوع در اداره اموال) و اشخاص مجنون. احکام مربوط به ولایت در ماده 1180 الی 1194 قانون مدنی بررسی شده اند . بر این اساس ، ولایت انواع و اقسام متنوعی دارد و مرسوم است که آن را به ولی خاص و ولی عام تقسیم بندی می کنند که در ادامه به مفهوم ولی خاص خواهیم پرداخت 
ولی خاص کیست؟:
همانگونه که گفته شد ، ولی خاص یکی از انواع ولایت است . بر اساس قانون مدنی ، مفهوم ولی خاص برای محجوران( از بخشی از تصرفات و اعمال حقوقی منع شده‌است. به عبارت دیگر حجر عبارت است از منع شخص به حکم قانون از اینکه بتواند امور خود را به‌طور مستقل و بدون دخالت دیگری اداره کند و شخصاً اعمال حقوقی انجام دهد) را می توان شامل پدر ، جد پدری و وصی(جانشین) منصوب از طرف آنان دانست که به اداره امور محجوران می پردازند . این مفهوم از ماده 1194 قانون مدنی ، " پدر و جد پدری و وصی منصوب از طرف یکی از آنان ولی خاص طفل نامیده می شوند " . بر این اساس ، پدر و پدر بزرگ محجور بر او ولایت دارند . به پدر و جد پدری " ولی قهری " هم گفته می شود . علاوه بر پدر و جد پدری ، در صورتی که یکی از پدر یا جد پدری بعد از فوت دیگری برای حمایت از محجور وصی تعیین کرده باشند نیز آن شخص بر محجور ولایت خواهد داشت
 

انتهای پیام/