مراحل اجرا گذاشتن مهریه از طریق اجرای ثبت

تاریخ انتشار: 99/11/28 15:03:57 دسته: خانواده نویسنده: احسان تقربیان (0) (708)
مراحل اجرا گذاشتن مهریه از طریق اجرای ثبت

در ابتدا بایستی اصل عقدنامه یا رونوشت آن را در به همراه داشت و به دفتر ازدواج مندرج در عقدنامه و شناسنامه مراجعه کرد. البته ممکن است نشانی دفتر خانه عوض شده باشد و یا زوجه فراموش کرده باشد که دفتر ازدواج مورد نظر کجا بوده است و یا حتی سردفتر ازدواج فوت کرده باشد. در این صورت به کانون سردفتران ازدواج و طلاق یا اداره ثبت شهر مورد نظر برای پیدا کردن نشانی جدید و یا کفیل(کسی که در غیاب سردفتر کلیه وظایف و اختیارات سردفتر را در حدود قانون تنظیم و ثبت اسناد انجام می دهد) دفترخانه باید مراجعه شود.
پس از یافتن دفتر ازدواج طی درخواست مکتوبی از سردفتر، تقاضای صدور اجرائیه می شود. این درخواست الزاما باید «کتبی» باشد. بنابراین درخواست شفاهی پذیرفته نمی‌شود. اما اینکه درخواست اجرای تمام مهریه شود یا قسمتی از آن بسیار اهمیت دارد. توجه باید داشت که مطالبه مهریه یا همان اجرا گذاشتن مهریه از اداره ثبت فقط به دو شکل انجام می شود. اول آنکه زوح ممنوع الخروج شود و دوم اینکه زوج اموالی غیر از مستثنیات دین(اموال ضروری زندگی) برای توقیف داشته باشد.
سر دفتر پس از درخواست کتبی زوجه یا وکیل  دادگستری زوجه، اجرائیه را به میزان مهریه تقاضا شده صادر و به نشانی زوج مندرج در عقدنامه یا آخرین محل نشانی زوج از طریق پست ارسال می کند. اگر نشانی ذکر شده در عقدنامه مربوطه به قدیم بوده و زوج از آنجا نقل مکان کرده است، ارسال اجرائیه به نشانی مندرج  در عقدنامه زوج کفایت می کند حتی اگر زوج نقل مکان کرده و یا نشانی اشتباه باشد.
هر مال منقول(قابل انتقال مثل پول) و غیرمنقول(غیرقابل انتقال مثل خونه، زمین) مربوط به زوج را می توان بابت مهریه، تقاضای توقیف کرد ولی باید توجه داشت که مال نباید جزء مستثنیات دین باشد. در غیر اینصورت با اعتراض زوج یا وکیل او مال از توقیف آزاد می شود.
ممکن است که مال مورد نظر برای توقیف در شهر دیگری به غیر از شهری که اداره ثبت در آن واقع شده باشد. به عنوان مثال عقد در شهر ارومیه بوده ولی زوجین ساکن در تهران هستند و مال مورد نظر یک باب مغازه است در قم است در این اداره اجرای ثبت ارومیه به اداره اجرای ثبت قم نیابت برای توقیف ملک و ارائه عملیات اجرایی مربوط به آن را صادر میکند.
همچنین زوجه می تواند از طریق اداره اجرای ثبت، شوهر را بابت مهریه ممنوع الخروج کند. حال اگر زوج توانایی پرداخت مقدار مهریه ای که درخواست ممنوع الخروجی شده را نداشته باشد با دادن دادخواست اعسار(ناتوانی از پرداخت یکجا بدهی) از پرداخت مهریه، از دادگاه تقاضای تقسیط مهریه می کند. در صورت صدور حکم قطعی تقسیط مهریه و پرداخت پیش پرداخت اولیه و یکی دو قسط از مهریه، زوج می تواند از اداره اجرای ثبت به استناد رای دادگاه تقاضای رفع ممنوع الخروجی کند.

انتهای پیام/