خرید ملک ورثه ای

تاریخ انتشار: 99/08/21 19:31:24 دسته: دعاوی ملکی نویسنده: علی بگدلی (0) (1269)
خرید ملک ورثه ای

حتما قبل از خرید ملک ورثه ای اسناد ذیل را بررسی کنید که فروشنده به همراه داشته باشد.
۱- ارائه اصل سند مالکیت.
۲- ارائه گواهی حصر وراثت.
۳- حضور تمامی وراث حین تنظیم قرارداد یا داشتن وکالت تام‌الاختیار از بقیه وراث.
۴- گواهی پرداخت مالیات بر ارث.
۵- عدم وجود افراد محجور(منع شخص به حکم قانون از اینکه بتواند امور خود را به طور مستقل و بدون دخالت دیگری اداره کند و شخصاً اعمال حقوقی انجام دهد و نیز عدم توانایی قانونی شخص در اعمال و اجرای حق) در بین وراث.
۶- وجود قیم(كسی که از طرف دادگاه برای سرپرستی محجور و نگهداری اموال او در مواردی كه ولی خاص (پدر، جد پدری) وجود نداشته باشد، منصوب می‌شود) برای محجورین احتمالی.
۷- سهم هر وارث به خودش پرداخت شود یا به کسی که از طرف ایشان اجازه دریافت مبلغ را داشته باشد.
۸- حتما در قرارداد شماره‌ی مستنداتی مانند گواهی مالیات بر ارث، گواهی حصر وراثت، وکالتنامه و همچنین مراجع صدور آنها را قید شود.
 توصیه می شود برای جلوگیری از مشکلات بعدی، پس از مذاکره مقدماتی با همه‌ی وراث، یکی از ورثه را به عنوان نماینده دیگران جهت دریافت مبلغ معرفی کنند و از بقیه وراث امضا  گرفته شود یا قبل از امضاء قرارداد وراث را به دفترخانه بفرستید تا همگی به یک یا دونفر از وراث وکالت بلاعزل بدهند.
 

انتهای پیام/