تفاوت ملک مشاع و ملک مفروز

تاریخ انتشار: 99/08/24 17:52:24 دسته: دعاوی ملکی نویسنده: احسان تقربیان (0) (904)
تفاوت ملک مشاع و ملک مفروز

اموال و املاک به دسته های مختلفی تقسیم می شوند . برای مثال مال منقول و مال غیر منقول . یکی دیگر از دسته بندی های ملکی ، تقسیم املاک به ملک مشاع و ملک مفروز است . این تقسیم بندی از حیث حدود مالکیت افراد ایجاد شده است . شاید بتوان گفت یکی از رایج ترین و در عین حال پیچیده ترین تقسیم بندی اموال ، همین دسته بندی مشاع و مفروز است زیرا با دردسرهای قضایی زیادی در تقسیم ملک مشاع همراه است . همچنین بسیاری از افراد تفاوت ملک مشاع و مفروز را نمی دانند تا به وسیله اطلاع از این مسئله از وقوع هر گونه بی احتیاطی جلوگیری کنند و قراردادی را که مطابق با سلیقه آنها نیست منعقد کنند . از این رو در این مقاله ابتدا به بررسی تعریف ملک مشاع ، تعریف ملک مفروز و در آخر تفاوت ملک مشاع و ملک مفروز می پردازیم .
ملک مشاع چیست؟
مشاع در لغت به معنای مال مشترک و تقسیم نشده است . در حقوق مشاع بیشتر درباره املاک و زمین به کار گرفته می شود .  در تعریف ملک مشاع می توان گفت که ملک مشاع ملکی است که چند نفر در آن با هم شریکند به طوری که نمی توان سهم هر کدام را در آن به طور جداگانه تشخیص داد . مثل وقتی که ساکنین یک آپارتمان ، نسبت به راهروهای ساختمان دارای مالکیت مشاع هستند . در این حالت استفاده از ملک مشاع برای تمام ساکنین ممکن است و هر گونه تصمیمی که درباره ملک مشاع گرفته می شود با رضایت و توافق همه مالکین است . در مقابل ملک مشاع ، ملک مفروز قرار دارد .
ملک مفروز چیست؟
مفروز در لغت به معنی قابل تقسیم است . در حقوق به مالی مفروز گفته می شود که قابلیت تقسیم شدن و جدا شدن را داشته باشد. ملک مفروز ، همان ملک مشاعی است که تقسیم شده است . یعنی در واقع وقتی مالکان یک ملک مشاع ، تصمیم به تقسیم ، ملک مشاع خود نمایند ، ملک مفروز خواهد بود . ملک مفروز تنها یک مالک دارد و همان مالک درباره تصرفات ملک تصمیم می گیرد.
تفاوت ملک مشاع و ملک مفروز
درباره تفاوت ملک مشاع و ملک مفروز می توان گفت که:
1- اولین تفاوت ملک مشاع و مفروز این است که ملک مشاع توسط چند مالک اداره می شود اما ملک مفروز تنها یک مالک دارد.
2- دومین تفاوت ملک مشاع و ملک مفروز در این است که تصمیم گیری درباره ملک مشاع ، بر عهده همه مالکیان است و بدون رضایت یکی از آنها توافق صورت نمی گیرد اما تصمیم گیری درباره ملک مفروز تنها بر عهده همان مالک است .
3- سومین تفاوت ملک مشاع و ملک مفروز در این است که ملک مشاع ، در صورت تقسیم بندی و جدا شدن، به ملک مفروز  تبدیل می شود . یعنی در واقعی ملک مفروز ، تقسیم شده ملک مشاع است.

انتهای پیام/