قرار ترک تعقیب چیست؟

تاریخ انتشار: 99/12/23 15:57:02 دسته: کیفری نویسنده: احسان تقربیان (0) (697)
قرار ترک تعقیب چیست؟

شرایط صدور قرار ترک تعقیب:
برای اینکه قرار ترک تعقیب صادر شود ، وجود شرایط زیر لازم است:
1- برای صدور قرار ترک تعقیب پرونده باید در مرحله تحقیقات مقدماتی باشد.
2- دومین شرط صدور قرار ترک تعقیب این است که برای پرونده کیفرخواست صادر نشود. به عبارتی صدور کیفرخواست امکان صدور قرار ترک تعقیب را از بین می برد.
3- برای اینکه بتوان قرار ترک تعقیب صادر کرد ، جرمی که رخ داده باید در دسته جرائم قابل گذشت باشد.
4- شاکی باید مراتب رضایت خود و گذشت از جرم را به اطلاع مقامات قضایی برساند. صدور قرار تعلیق تعقیب از اختیارات دادستان است . 
5- فقط یک بار و در مدت زمان مشخص صادر می شود . زمانی که شاکی نمی خواهد تا کلا پرونده مختومه شود و قصد دارد به متهم مهلتی بدهد تا خسارات وارده را جبران کند ، این درخواست شاکی برای ترک تعقیب متهم به دلایل مختلفی صورت می گیرد . اعم از توافق بین شاکی و متهم و یا عدم اعتماد شاکی به متهم و ... .
6- نکته مهم دیگری که در صدور قرار ترک تعقیب وجود دارد این است که شاکی می تواند ظرف یک سال از صدور این قرار رسیدگی مجدد به دعوی را درخواست کند.
لازم به ذکر است که قرار ترک تعقیب ، از طرف شاکی یا متهم قابل اعتراض نمی باشد.

انتهای پیام/