حق حبس در مهریه عندالاستطاعه

تاریخ انتشار: 99/11/29 09:35:26 دسته: خانواده نویسنده: احسان تقربیان (0) (950)
حق حبس در مهریه عندالاستطاعه

بر اساس قانون، زن می تواند تا زمانی که مهریه خود را به طور کامل دریافت نکرده است، از ایفای وظایف زناشویی در برابر شوهرش خودداری کند، یا به اصطلاح از او تمکین نکند. به چنین حقی، اصطلاحا حق حبس گفته می شود . البته اعمال این حق شرایطی هم دارد. یکی از شرایط استفاده از حق حبس آن است که مهریه زمان دار نباشد، یا در اصطلاح حقوقی، مهریه حال باشد(مدت دار نباشد). اکنون این پرسش مطرح می شود که آیا در مهریه عندالاستطاعه هم می توان از حق حبس استفاده کرد ؟ اعمال حق حبس در مهریه عندالاستطاعه چگونه است ؟ در پاسخ به این سوال، در این مقاله به بررسی حق حبس زن، شرایط استفاده از حق حبس و مهریه عندالاستطاعه و حق حبس می پردازیم.
حق حبس زن
بر اساس ماده 1085 قانون مدنی ، " زن می تواند تا زمانی که مهریه به او تسلیم نشده است از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند  ، مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مُسقِط(از بین بَرَنده) حق نفقه نخواهد بود " . بر اساس این ماده، تا زمانی که زن مهریه اش را از شوهر دریافت نکرده است، می تواند از تمکین خودداری کند و این عدم تمکین از سوی زن، سبب نمی شود که وی حق نفقه اش را از دست بدهد.
شرایط استفاده از حق حبس
برای اینکه زن بتواند از حق حبس خود در عقد ازدواج استفاده کند، شرایطی باید وجود داشته باشد. شرایط استفاده از حق حبس آن است که:
اولا، مهریه زن حال باشد. بنابراین، در صورتی که برای پرداختن مهریه مهلتی تعیین شده باشد، زن نمی تواند از حق حبس در ازدواج استفاده نماید.

دوما ، زن قبلا وظایف زناشویی خود را ایفا نکرده باشد. بنابراین، اگر زن قبل از دریافت مهریه به اختیار خود به ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد اقدام نماید، دیگر نمی تواند از حق حبس استفاده نماید. منظور این است که اگر زن قبلا از شوهر خود تمکین کرده باشد و با او رابطه زناشویی برقرار نموده باشد(ولو یکبار)، دیگر امکان استفاده از حق حبس وجود ندارد.

مهریه عندالاستطاعه و حق حبس
حال سوال مهمی که ممکن است مطرح شود آن است که در صورتی که مهریه عندالاستطاعه باشد نیز زن می تواند از حق حبس استفاده کند؟ حق حبس مهریه عندالاستطاعه چگونه است؟ لازم به ذکر که مهریه عندالاستطاعه نوعی از مهریه است که مرد در صورتی موظف به پرداخت آن می شود که استطاعت و توانایی کافی جهت پرداخت مهریه را داشته باشد.
اما بر اساس قانون و رویه عملی دادگاه ها و همچنین بر اساس رای وحدت رویه دیوان عالی کشور ، حق حبس مهریه در مهریه عندالاستطاعه جاری نیست. در واقع، اگر مهریه زن عندالاستطاعه بود، دیگر زن امکان استفاده از حق حبس را نخواهد داشت. بلکه زن در صورتی می تواند از حق حبس استفاده کرده و از تمکین در برابر شوهر خودداری کند که مهریه او از نوع مهریه عندالمطالبه باشد تا هر زمان بخواهد مهریه را مطالبه کند، مرد موظف به پرداخت آن باشد.

انتهای پیام/